Dimbi

Kubva Wikipedia
  • Dimbi (ideophone of taking a shortcut).
  • Dimbi (1. Jowl of a pig or, 2. cheek of a pig used as meat; 3. the loose fleshy part of the neck of certain animals, such as dewlap of cattle).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.