Denga-ku-pasi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Denga-ku-pasi imhando yehwishu inoshandiswa kurova ma targets ari pasi. Mhando iyi ino lonchwa nendege kana chikopo-kopo