Svetuka kuchirochemo

Dama

Kubva Wikipedia
  • Dama (cheek).
  • Dama (Message; Item of news) zvichireva shoko riri kutaurwa kana kusvitswa nemunhu.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.