Bonde

Kubva Wikipedia
  • Bonde (n. a mat of woven reeds).
  • Bonde (sexual activity).
  • Bonde ( bota , sexual activity, masports, lula lula)


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.