Ambuyawasha

Kubva Wikipedia

Shoko rokuti ambuyawasha kana mbuyawasha rinoshandiswazve kutaura mukadzi akaroorwa nehanzvadzi yemukadzi wako -(brother-in-law's wife). Shoko rokuti ambhuya rinoshandiswazve kududza hukama hwerudzi urwu.

Ambuyawasha vanenge vari munyarikani wokuti iwe mukuwasha haungotaura chero pamberi pavo, nokuti hauna humana hweropa navo.