Misambo paBonde

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kune misambo yakasiyana siyana yokuti vakaroorana vanokwanisa kufara nayo pabonde. Vaviri vakaroorana vanosarudza zvinovafadza zvisingashungurudze mumwe ari pabonde. Pano pachaedzwa kushandiswa mutauro une chiremera kutsanagura misambo ingashandiswa pabonde.

Mhando dzeMisambo[chinja | edit source]

Misambo yepabonde tingaitarisa iri pasi pemhando dzinoti: Murume pamusoro; Mukadzi pamusoro uye Kusunamirana.

Misambo yokunge murume ari pamusoro inoreva kuti mukadzi anenge ari pasi kazhinji akarara nomusana wake. Zvinodarowo kuti mukadzi anenge akagara panoswedera murume wake. Murume anokwanisa kunge: akachonjomara; kumira; kurara akatarisana nemukadzi kana kamwewo kasvikiro kaangaswedera nako kune mudzimai wake.

Misambo yokunge murume ari pasi inoreva kuti murume anenge akarara nemusana kana kugara panoswedera mukadzi wake. Misambo iyi inokwanisa kuitwa murume nemukadzi vakatarisana kana kuti vakatarisa divi rimwe, murume achiona gotsi remukadzi wake.

Misambo yokusunamirana inoreva kuti mukadzi anenge akagwadama nemabvi nemagokora panoswedera murume wake. Vaviri vanenge vakatarisa divi rimwe pavanosangana.

Murume pamusoro[chinja | edit source]

Misambo yemhando iyi inosanganisira inotevera, tinya pachinyorwa chine ruvara rwe blue kuti uone zviri seri kwechinyorwa:

Chikare (bonde)

Kusanda

Kumora (bonde)

Kahuku kagwamba

Kupiyana

Chiziyi (bonde)


Mukadzi pamusoro[chinja | edit source]

Misambo yemhando iyi inosanganisira inotevera:

Bhiza (bonde)

Muzuwe (bonde)

Kurezvana (bonde)

KaLaptop


Kusunamirana[chinja | edit source]

Misambo yemhando iyi inosanganisira inotevera:

Hwembwa (bonde)

Hotakota