Masvingo eZimbabwe

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Zimbabwe wall.jpg

Masvingo eZimbabwe idongo reguta guru repasichigare renyika yeZimbabwe iro raigara vanhu kubva mugore ra 1100 kusvika mugore ra 1450 kubva kuzvagwa kwaJesu Kirisitu awo aive mazuva ekupedzisira kewnguva yokutanga kwekushandiswa kwesimbi muZimbabwe (late Iron Age).