Ketamhuka

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Mufananidzo wechimiro chembwa mubhuku rinonzi Handbuch der Anatomie der Tiere für Künstler.

Ketamhuka (Zoology in English) ibazi rechidzidzo cheKetazvipenyu rinotarisa zvemhuka. Zvarinobata zvinosanganisira: chimiro chemhuka, kubereka kwadzo, matunhu dzinogarwa nemhuka, uye kuti rudzi rwemhuka rwunorarama here kana kuti rwakatsakatika. Nyanzvi yakadzidzira chidzidzo ichi anonzi Chiketamhuka.


Shoko rokuti kuketa ishoko reslang yeChiShona rinoreva zvinosanganisira: kuziva, kuona, kuva nenjere, kuyeuka chawakamboona, kupatsanura, kuronga, zvichingodaro. Shoko rokuti kuketa ndiro riri pedyo kuturikira chivakashure chokuti -logy chinoshandiswa kuEnglish mumazwi anenge gynaecology, geology, biology. Saka Ketamhuka ibazi reruzivo pamusoro pemhuka.