Vamwene

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti vamwene (husband's mother) rinoreva amai vakabereka murume wako. Vamwe vatauri vanoti mezvara; kuChiNdau voti mazvarira.

Shoko iri rinoshandiswazve kureva hanzvadzi dzemurume wako kana kuti ana tete.