Chezvinorarama

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Chidzidzo ichi chinowongorora pamusoro pezvinhu zvine hupenyu zvinorarama. Chidzidzo ichi chino kamurwa kupinda muma poka anosanganisira Fundautachiwona (microbiology) paChirungu.