Rukwarapakati

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo fundoyetsimba, rukwarapakati (centrifugal) zvinoreva kufamba nerudzivo rwunobuda kunze rwuchitiza pakati, zvikurusei pakati pedenderedzwa. Shoko rokuti kukwara rinoreva kutiza.

  • Fosi yeRukwarapakati ifosi inoita makakatanwa neFosi yeRutondapakati. Apo Fosi yeRutondapakati inenge iri kukakatira mukati kuti mutumbi urambe uri kufamba mudenderedzwa, Fosi yeRukwarapakati inenge ichidhonzera kunze nokuda kwe inertia. Izvi zvinoonekwa kana bhazi riri kufamba pamugwagwa pane munyongo kana pakakombama. Fosi yeRutondapakati inokakatira bhazi mukati memunyongo ukuwo fosi yeRukwarapakati ichikakatira bhazi kunze kwemunyongo.