Ronzamuviri

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rokuti ronzamuviri riri kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi physiology kuEnglish. ronzamuviri chidzidzo chakanangana nekududzira mashandiro akarungama muzvinhu zvipenyu. Apa chinangwa ndechekuziva kuti mhuka kana dzinde rine hutano hwakanaka rinofanirwa kunge richishanda sei. Chidzidzo ichi chiri pasi pebazi reronzamhenyu. Chinowongorora nokucherechedza: muviri; nhengo dzemuviri; madandira enhengo; zvizinga uye mishonga-mhenyu irimo mumiviri, zvose izvi zvichiita mibisho nemishonga uye yemabasa makukutu anoitwa nemuviri. Chidzidzo ichi chine zvikamu zvinoti: ronzamuviri remhuka; ronzamuviri remadzinde; ronzamuviri remado; ronzamuviri retupukanana; ronzamuviri rebhakitiriya; ronzamuviri revhairasi.

Nokumwe kutaura ronzamuviri rinogona kunzi durahukutu, nokuti yakanangana nekududzira mutano wezvipenyu zvine zvakakukuta pahutano.


Kupiwa kweZita[chinja | edit source]

Shoko rokuti kuronza (to tell, explain, relate) zvichireva kutaura kana kutsanangura. . Saka tikati ronzamuviri zvinoreva kuti chidzidzo ichi chasvika pakajeka uye panonzwisisika maringe nemashandiro enhengo dzechikadzi. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti ronzamuviri rinodudzira zvimwechete nokuti duramuviri.


Shoko rokuti kudura (to reveal, to mention, to interpret) rinodudzirwa richinzi kureva, kubuditsa pachena, kutaura uye kutsanangura - pano takanangana nekunobuditsa pachena zvose zvinozivikanwa maererano nemusoro wenyaya iri mudariro. Apa ndipo pabva chivakamberi chokuti dura-. Chivakamberi ichi chiri kushandiswa kuturikira chivakashure cheEnglish chinoti -logy chinoreva a speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science".


Mamwe Mazwi[chinja | edit source]