Muti (mushonga)

From Wikipedia

Muti (Nge. medicine; traditional & modern medicine) kana Umuti isainzi uye praktisi yekuchengetedza vahwere, kumaneja mbondero, rumbondemberi (kureva progunosisi), kudzivirira, kurapa, kuphaliyeta maronda ne chirwere, uye kupromota hutano hwavo. Umuti hwunosanganisa zvisiyano-siyano zvemabasa ekuchengedza hutano anotaravara kupinda muku mentena uye kurhistowa hutano nekudzivirira uye kurapa chirwere. Umuti wechimanje unoisaisa masainzi e Umutibenyu (bhayomedhiki), tsvagurudzo ye umutibenyu, mambariki (majenetiki), uye Ruambarueza (kureva tekinoroji) kumbondera, rapa, uye kudzivirira maronda ne chirwere, kazhinji nenzira ye mafamasutiko kana sejari, asi wo nematherapi akasiyanasiyana senge uchidzandanga, masplinti ne trakao (traction), madhivhaisi e, chiruambabenyu (bhayolojiki), uye unye we kunondekedza pakati pezvimwe.[1]

Muti unonzi futi dharaki (kureva drug)

Shoko rokuti umuti ririkushandiswa kusiyanisa nge muti wamazuva ose, asi futi ngekuda kwokuti chivakashure u- chinoshandiswa kureva - a way of.

Tsika[chinja | edit source]

Umuti wa nhasi[chinja | edit source]

Umuti we chiKaranga[chinja | edit source]

Tarisai zve: Nhoroondo ye Umuti

Umuti we chinyakare zvinoreva, kurapa kwepachivanhu hwedu "Chivanhu Medicine" kana Umuti we Chivanhu. [2]

Un'anga[chinja | edit source]

Tarisai zve: Un'anga

Mashoko ashandiswa[chinja | edit source]

  • muti/umuti (medicine)
  • chiumuti (medical)
  • uvumuti (medicinal)
  • rumbonderamberi - prognosis
  • kupaliyeta - sokureva (palliative treatment)
  • kudzivirira - prevention

Tarisai futi:[chinja | edit source]

Mabviro eruzivo[chinja | edit source]

  1. "Duramazwi, Medicine" Enwiki yakari akaivha musia wa 4 Kurume 2016 [Karenda ya Gregori]
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816505/