Uronzanzanga

From Wikipedia
(Redirected from Muchenga Pfuma)
Jump to: navigation, search

Chironzo Chenzanga kana Uronzanzanga mazwi ari kushandiswa pachinyorwa chino kuturikira chinonzi sociology kuEnglish. Uronzanzanga chidzidzo chinobata zvinosanganisira: mugariro wenzanga; kuvamba kunoita nzanga; kukura kwadzo; kurongeka kwadzo uye masangano ari madziri. Chidzidzo ichi chinoshandisa nzira dzakatsaukana dzekuwana umbowo nenzira dzekuwongorora kuti pabatanidzwe denhe reruzivo pamusoro pezvinhu zvinoti: kugadzikika kwenzanga; kusagadzikika kwenzanga uye shanduko dzinoitika munzanga. Ana Chironzanzanga vazhinji vanoita tsvakurudzo dzinokwanisa kushandiswa kuumba mirawu nerugurupiro munzanga. Vamwewo ndivo vanonangana nekunatsurudza kunzwisisa dzidziso dziri pamusoro petsandura dzenzanga. Madingindira anocherechedzwa anosanganisira nhau dzinobata vanzanga nokudyidzana kwavo uye nhau huru dzinobata madandira enzanga nemapazi adzo.


Kupiwa kweZita[chinja | edit source]

Shoko rokuti chironzo (law) rinoreva mutemo. Shoko rokuti kuronza (to say, to tell, explain) rinoreva kuudza, kutaura kana kutsanangura. Saka tikati ronzanzanga zvinoreva kuti chidzidzo ichi chakaita somutemo unotaura, unotiudza uye unotsanangura pamusoro hunhu nemagariro emunzanga. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti Uronzanzanga rinodudzira zvimwechete nokuti duranzanga.

Shoko rokuti kudura (to reveal, to mention, to interpret) rinoreva, kutaura kana kutsanangura kunoburitsa pachena zvakavandika kana zviri kurehwa - pano takanangana nekunobuditsa pachena zvose zvinozivikanwa maererano nemusoro wenyaya iri mudariro. Apa ndipo pabva chivakamberi chokuti dura-. Chivakamberi ichi chiri kushandiswa kuturikira chivakashure cheEnglish chinoti -logy chinoreva a speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science".