Mbonga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Sisters (Daughters of Mary) Roman Catholic Singing.jpg

Mbonga (Nun in English) zvinoreva mudzimai akapikira kusaroorwa kuti nemhaka yokuda kuita basa reKereke kana basa raMwari. MaKereke anoita mbonga ndiwo eAnglican neRoman Catholic. Mbonga dzinogara pamusha wadzo dzoga panenge pasina varume vanogarapo.