Manonda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rokuti manonda riri kuturikira chinonzi ions kuEnglish. Pahumwe toti nonda.

Kupiwa kweZita[chinja | edit source]

(Nyere yaGalvani)

Izwi rokuti ion rinobva kumutauro weGreek richireva to go; to walk kana roshandurwa kuScience rinenge rave kureva that which goes.

KuChiShona kune nyaudzosingwi yokuti nonda (ideophone of following closely in pursuit, of following path without detouring) inoreva kuronda nzira kana kuronda chinhu pasina kutsauka. Somuenzaniso tingataura tichiti Tinashe akati nenzira nonda - apa kureva kuti akatevedza nzira asingatsauki. Tichitevedza nyaudzosingwi iyi tingati ion riturikirwe kunzi nhonda kana nonda.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

Tarisai chinyorwa chinonzi Nyere yaGalvani kuti muwane kunzwisisa kuzere.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

Zvichida mazwi ari pas ayo anokwanisa kuturikira chinonzi anode kana cathode.

  • VaHerero vanoti pita (v. go out, come out, spring out, come forth, go forth, rise out, pass outward) kureva kubuda.
  • VaHerero vanoti pitisa (cause to go out) zvichireva kuburitsa. Sokuti: pitisa ozongombe - buritsa mombe.
  • Mururimi rweKikongo vanoti kota (to enter, to come in, to pass in, penetrate, flow in, sink in, set as the sun).
  • Mururimi rweKikongo vanoti kotwa (to be entered).