Rukave

From Wikipedia
(Redirected from Makakatanwa)
Jump to navigation Jump to search

Rukave (contentiousness; controversial) zvinoreva nhaurwa kana musoro wenyaya unokonzera vanhu kupokana, kupikisana mugumo wacho uchiramba uri wokusawirirana kuti chokwadi kana chakanaka ndechipi. Vamwe vatauri vangati makakatanwa.