Kupirimuka kwemishonga

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Thermite skillet.jpg

Kupirimuka kwemishonga (chemical reaction, change of form, state or attitude) zvinoreva kushanduka kana kupishinuka kubva pakubatanidzwa kwakaitwa hatomu dziri pamishonga. Kupirimuka kwemishonga kunoonekwa kana chimwe chezvinotevera chaitika:

  • Mishonga yasanganiswa,
  • Hujoto hwakwira kana kudzika,
  • Puresha yakwira kana kudzika.
  • Hutapiri hwemushonga kana huchinge hwakwira kana kudzika.

Shoko rokuti kupirimuka rinotaura kushanduka kwechimiro chemushonga kuburikidza nekushanduka kunenge kuchiitika pane zvakakomberedza mushonga. Zvakafanira parizvino kuonesana kuti mushonga uri pamhene pane mhepo uri kutosangana nemhepo ipapo panosangana mhepo nemushonga. Muchidzidzo chezvemishonga mhepo itori mushonga une magasi akasiyana-siyana. Saka kana mushonga uyu uchikwanisa kuita muvandu nemhepo unototanga kuita. Zvakafanana ne iron iri pane mhepo nemvura inotanga kuita ngura.

Rheti yekupirimuka kweMishonga[chinja | edit source]

Kupirimuka kwemishonga kunokwanisa kuitika nokukasira kana kunoitika kuchinonoka zvichienderana: nemishonga yacho yasanganiswa; uye kuti mishonga iri pahujoto hwakadii nemutsindo wakadii.

Somuenzaniso gasi rinonzi oxygen rikasanganiswa negasi rinonzi hydrogen pahujoto 100oC nemutsindo 1 atmosphere, panoitika rupirimuko rinoburitsa mvura; Kupishinuka uku kunoitika nokukasira kwakanyanya. Pakupishinuka uku panonzwikwa kuputika.

Panoita iron ngura inenge yasangana nemvura – kuvanduka uku kunoitika kuchinonoka nenzira isina kuputika.


Pano pari kuumbwa mazwi matsva anokwanisa kuzoshandurwa kana mutauro wedu wokura. Chikumbiriso kuti musashandura kana musingaunze shoko idzva. Tarisai nhasi English inodana kukwata kwemabwe kuti volcano zvichibva pazita ramwari wemaRoman weMoto nemarimi emoto. Zita iroro rakapfumbira kusvika nanhasi kunyangwe ruzivo rwavepo rwokuti "volcano" hainei nechekuita na"Vulcan" mwari wemaGreek.