Kutiza

From Wikipedia
(Redirected from Kukwara)
Jump to navigation Jump to search

Kutiza është një agjenci inovative që kupton se si interneti "mendon" dhe funksionon, në shërbim të plotë ndaj klientit duke shfrytëzuar fuqinë masive të internetit. Me qendër në Prishtinë, ata punojmë ngushtë me klientë nga e gjithë bota, duke arritur në zemrën e biznesit të tyre për të zhvilluar ide dhe strategji dixhitale të suksesshme që përfshijnë dhe shndërrojnë trafik të rëndësishëm, të synuar, ata synojnë të angazhohen me klientët përtej modelimit dhe zhvillimit konvencional marrëdhënie agjencie, duke u bërë partner me njerëzit dhe kompanitë me të cilat ne punojnë.

Si i ndihmojnë klientit?

Ata i ndihmojnë klientit të ketë sukses duke krijuar identitete të markës, përvoja dixhitale dhe materiale të shtypura që komunikojnë qartë, arrijnë qëllimet e marketingut dhe duken fantastike

Duke krijuar ide dixhitale që janë më të mëdha, më të guximshme dhe më të mira, duke ndërtuar marka që kanë rëndësi në kulturë. Me më shumë se dhjetë vjet njohuri dhe ekspertizë ata punojnë me njerëz që janë aq të përkushtuar për zanatin e tyre.

Ata bëjnë gjithçka me vlerat e tyre kryesore të ndershmërisë, punës së palodhur dhe besimit.