Jechebande

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rokuti Jechebande riri kushandiswa pano kuturikira chinonzi isotope kuEnglish. Jechebande inhangande ine mbeunyina dzine zita rimwe nema electron akaenzana huwandu asi dzichizosiyana pahuremu hweshomwe. Carbon-12 neCarbon-14 muenzaniso wemajechebande kana mbeunyina dzeCarbon.

Izwi rokuti isotope rakaumbwa nezvikamu zvinoti: iso kureva equal or same uye topos kureva place.

Pano izwi rokuti bande (compartment; one of the parts or spaces into which an area is subdivided) rinoreva mumwe wemipanda yakaganhurwa panzvimbo iri kucherechedzwa. Apa zvoreva kuti majechebande anobva pandima imwecheteyo takatarisana neChapotera cheNhangande. Vamwe vatauri vangada kuti mbeunyina sezvarehwa pamusoro tichicherechedza Carbon-12 neCarbon-14. - apa izwi rokuti mbeu richishandiswa kureva kind, species or type.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Muchechetere (to be even; equal, uniform height or size; satisfactory state).
  • Jechetere (evenness, sameness).
  • Muchechengano (Meeting for a common purpose).
  • Mbeu (Seed; kind; species. type). Muraini muno handisati ndakamboona mbeu yakadai, yevanhu vane usimbe vanorarama nokuba.