Munenanhamba

From Wikipedia
(Redirected from Duranhamba)
Jump to navigation Jump to search

Muchidzidzo cheMasvomhu munenanhamba (logarithm in English) wenhamba X pahwaro b ndiyo nhamba inotaura kuti hwaro hunofanirwa kudzokorora kuwanza kangani kuti pazobuda X.

Somuenzaniso, munenanhamba wechiuru (1000) pahwaro hwagumi (10) ndinhatu (3). Apa tiri kududzira masvomhu anoti 1000 = 103. Zvoreva kuti munenanhamba unotaura kuti gumi (10) ari kudzokorora kuwanza kangani kuti pabude 1000. Gumi ndiye hwaro, nhatu ndiye munenanhamba. Somuenzaniso munenanhamba unonatsa kuwonekwa kana mutsara wemasvomhu wanyorwa sezvizvi:

 • 10 x 10 x 10 = (101)3 = 103 = 1000
 • 10 x 10 = (101)2 = 102 = 1000
 • 10 = (101)1 = 101 = 10
 • 1 = (101)0 = 100 = 1


Mashoko anoti munenanhamba wechiuru (1000) pahwaro hwagumi (10) ndinhatu (3), anonyorwa achipfupiswa sezvinotevera:

Munenanhamba10 1000 = 3

Nemurangariro mumwechete mashoko anoti, munenanhamba wemakumi matanhatu neina (64) pahwaro hwambiri (2) ndinhanhatu (6), anonyorwa achipfupiswa sezvizvi:

Munenanhamba2 64 = 6

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Zvakafanira kuti panyorwe mashoko anotaurika kuEnglish achiturikirwa kuenda kuChiShona:

 • Logarithm to base 2 of 16 is 4, inenge yonyorwa kuchinzi: Munenanhamba wegumi nenhanhatu (16) pahwaro hwambiri (2) ndi ina (4).
 • Find the logarithm to base 10 of 10,0000 inenge yonyorwa kuchinzi: Tsvaga munenanhamba wezviuru gumi (10,000) pahwaro hwagumi (10). Mhinduro ndiina (4).

Kupiwa Kwezita[chinja | edit source]

Chinyorwa chinonzi kunenera chinojekesa izwi rokuti munenanhamba. Zita rokuti munenanhamba riri kubva pakuti kana panyorwa munenanhamba wakadenengara pahwaro tinobva tabuditsa pachena nhamba iri kutsvagirwa munenanhamba. Tarisai zviri panoperera mutsara unotevera:

 • 1000 = 10 x 10 x 10 = (101)3 = 103


Zvakakosha kuonesana kuti mashoko ekuti munenanhamba hariko kuChiShona chinodzidziswa kuZvikoro; pano munyori ari kuzama kuturikira chete mashoko anotaurika kuEnglish.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

 • VaGiryama vanoti kunena kana kusema (speak) vachireva kutaura.
 • VaGiryama vanoti kunenera (to speak for, speak against) vachireva kunenera.
 • VaGiryama vanoti maneno (speech) vachireva nhaurwa.
 • VaDigo vanoti kunena (to speak) vachireva kutaura.
 • VaDigo vanoti neno (word) vachireva izwi. Vanobva vati maneno (speech).
 • VaSwahili vanoti unenaji, uneni (sing. 1. power of speech, speaking. 2. fluency, eloquence. 3. turn of speech, manner of speaking).