Dunhu (reNyika)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Shoko rokuti dunhu (region, territory in English) rinoreva ndima kana kuti chikamu chenyika chiri kutaurwa nezvacho.

Dunhu (Open veld especially on a slope).

Muenzaniso:

Chikwata zvinoreva wadhi kana chikamu chedunhu diki - ward of a district.