Hwada

From Wikipedia
(Redirected from Chiware)
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo cheKupimanzvimbo, hwada (layer kuEnglish) ndicho chimwe nechiwarikwa. Tsananguro izere inowanikwa kuchinyorwa chinonzi chiwarikwa

Zita iri rinotoredzera pakuti layer ine kuumbwa kunenge kweruware; rinova dombo rakapararira panharaunda yakakura asi risina hudzamu hwakanyanya.