Chiware

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo cheKupimanzvimbo, chiware (layer kuEnglish) ndicho chimwe nechiwarikwa. Tsananguro izere inowanikwa kuchinyorwa chinonzi chiwarikwa

Zita iri rinotoredzera pakuti layer ine kuumbwa kunenge kweruware; rinova dombo rakapararira panharaunda yakakura asi risina hudzamu hwakanyanya.