Chirambo

From Wikipedia
  • Chirambo apa kureva bande kana jerera rinowanikwa muchero.
  • Chirambo sezita (a family name) izita remhuri.
  • Chirambo (Phase). Iri izwi hariko kuShona yamazuva ose asi kuedza kuvaka mutauro.


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.