Chamhembe kwakadziva kuMabvazuva

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

KuChamhembe kwakadziva kuMabvazuva (South East in English) ndirwo rudzivo rwunoti kana munhu akatarisa kuChamhembe, anofanira kutenderera gonya rinokwana 45o achinanga kuMabvazuva. Rudzivo urwu rwuri 45o kubva kuChamhembe, uye 45o kubva kuMabvazuva.

Kana potaurwa muchidimbu kunonzi, Chamhembe nechekuMabvazuva.