Category:Kududza Mwero

Kubva Wikipedia

Chinyorwa chino cheKududza Mwero chinotaura pamusoro pemashoko anosanganisira:

  • Mwero wekuitika kwezvinhu.
  • Mwero wehuwandu wezviri kupimwa.
  • Mwero wekukura kwezviri kucherechedzwa zvichifananidzwa nemwero wakaterama kana wakatarwa.

Mazanhi ari mumupanguro "Kududza Mwero"

3 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 3.