Rudzi rwaIsrael

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Reb Moshe Feinstein.jpg

Rudzi rwemaJudah (Jews in English) rudzi rwevanhu vane madzitateguru akabva kunyika yeIsrael vari vanhu vakazvarwa nevanakomana gumi nevaviri vaJacob . Nhoroondo yerudzi urwu inotevedza madzibaba avo ane mazita akanyorwa muBhaibheri vanoti: Abraham; Isaac; naJacob. Urwu ndirwo rudzi rwakatungamirwa naMoses kubuda muEgypt rwudzi urwu rwakapiwa Mitemo gumi yaMwari iyo yaidzidziswa naMoses apo akabva kunosangana naMwari pagomo reSinai.


Hugari hwemaJudah[chinja | edit source]

Kune maJudah achiriko anogara munyika yeIsrael inova nzvimbo yavanokoshesa senyika yechipikirwa chakaitwa pakati paMwari namadzibaba avo. MaJudah akawanda vakapararira Pasirose vaine hugari hwakawanda munyika dzinoti: USA; France; United Kingdom; Russia Argentina; Brazil nedzimwewo nyika.

Kuno kuAfrica maJudah vane hugari hwakawanda kunyanya muSouth Africa; hugari hwavo hunoda kusvika 71,100 munyika iyi. MuSouth Africa maJudah vakauya panguva yekupambwa kwenyika iyi, vamwe vachizouya munguva yohutongi hwevachena. Kune maJudah ari muSouth Africa akabva kuRussia uye kunyika dziri kumavirira kweRussia. Nyika idzi dzinosanganisira Lithuania; Poland; Estonia neLativia.


MaJudah muZimbabwe[chinja | edit source]

MaJudah akauya muZimbabwe panguva yakauya Varungu ndokuumba Chita chavo chemaJudah mugore ra 1895. Ichi chita chaitungamirwa naJoe van Praagh akava Mayor wechiJudah wekutanga muguta reHarare. Milton Park muHarare ine mugwagwa wakapiwa zita raJoe van Praagh. MuGuta reKadoma kwakambova naMayor wechiJudah akagadzwa mugore ra1956; murume uyu ainzi Robert Sternberg.


Hugari hwemaJudah munyika yeZimbabwe hwaderera kubva pahwaive panguva yeRusununguko. Vamwe vavo vakatamira kuSouth Africa, vamwe vachienda kuIsrael, USA nekuEurope. MaJudah anozivikanwa munhoroondo yeZimbabwe anosanganisira: Alfred Beit; Dr Michael Gelfand; Professor Laurence Levy; Joe van Praagh; B.S Leon; Sam Levy; Gary Thompson nevamweyo.

Nobel Prize[chinja | edit source]

Mubayiro weNobel Prize wakavambwa mugore ra1901 nemururme ainzi Alfred Nobel akazvarwa kunyika yeSweden. Mibayiro yezvikamu zvinoti: Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature, and Peace yakatanga kupiwa mugore ra1901. Peace Prize inopiwa kuOslo, Norway, mimwe mibayiro inopiwa kuStockholm, Sweden. Kunonzi chikamu gumi nemanomwe kubva muzana (18%) chemibayiro yeNobel Prize chakatorwa nemaJudah kubva pakavambwa mibayiro iyi.


Rutsvamhumburu[chinja | edit source]

Rutsvamhumburu kana kuti Holocaust kuChirungu raiva jambwa rokuurayiwa kukuru kwemaJudah munguva yakarwiwa Hondo yePasirose yeChipiri. Urwu rushambwa rwakatungamirwa naAdolf Hitler neBato reNazi avo vakakonzera kuurayiwa kwemaJudah vaigara muGermany nevamwe vaigara kune mamwe matunhu akanga akapambwa neGermany munguva iyi kuEurope. Nyanzvi dzenhoroondo dzine fungidziro yokuti maJudah vakaurayiwa nejambwa iri vakasvika mamiriyoni matanhatu (6m). Shoko rekuti Holocaust rinoreva burnt whole, saka kwedu kuChiShona kwanzi rutsvamhumburu kureva kuti muviri wemunhu waipiswa uri mhumburu kuita dota pasina chaisara.