Mwanza

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mwanza (average in English) zvinoreva nhamba iri pakati pedzimwe inowanikwa nekuhwerengedza nhamba dziripo, mhinduro yacho yogovaniswa nehuwandu hwenhamba dziripo. Somuenzaniso vana vanopedza zvidzidzo zvePrimary School vaine mwanza wemakore 13 ekuberekwa.


Kupiwa kwezita[chinja | edit source]

Shoko rokuti mwanza rinotaura nzira yapfumbira nokufambwa kakawanda nematanga emhuka. Panofamba danga remhuka dzichitevedza mwanza, dzimwe mhuka dzingava kumativi enzira yakapfumbira iyi. Asi kuri kuendwa nedanga remhuka kunooneswa nepamwe pane nzira inopfumbira panofa huswa husisameripo. Apa pamwanza ndipo panoita sepakati pegwara riri kutevedzwa nedanga remhuka idzi. Saka shoko iri rasarudzwa kutaura inonzi average kuEnglish nokuti pamwanza ndipo pari kuwanikwa nhamba dzakawanda dzichisangana dzichionesa kuti gwara rekurikuenda zvinhu.