Munda

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Moforlogiaagrária.jpg

Munda (field of crops) zvinoreva ndima yevhu yakatambanuka inoshandiswa senvimbo yekudyara zvirimwa zvinosanganisira chibage, nzungu, gorosi,sunflower, mapfunde, rukweza zvichingodaro.

Chikamu chemunda chinonzi ndima kana kuti bande - mazwi aya anoshandiswa kutaura chikamu chemunda chapwiwa kuti munhu asakure. Ndima rinotaurawo chikamu chemunda chakadyarwa zvakasiyana, kana chero chipi chikamu chiri kutaurwa nezvacho.

Shoko rokuti gura kana kuti makura rinotaura minda yakaundiwa kare ingava ichiri kurimwa kana isisarimwe.