Muchena

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Iri ishoko rinoreva munhu ane ganda jena. Rimwe shoko rinoreva zvimwe chete neshoko iri nderokuti murungu. Kana vawanda tinoti vachena. Tinavo iye nhasi vagari vomuZimbabwe vachena. Vachena havana kumuka vari vana venharaunda inodavigwa panguva dzino nezita rokutiZimbabwe. Vachena vakatanga kupinda munyika yeZimbabwe ndevaibva kunyika yemaPutukezi.